O nas

Mój Pacjent Senior to wielospecjalistyczne recenzowane czasopismo medyczne, w szczególny sposób koncentrujące się na odmiennościach w profilaktyce i leczeniu pacjentów w wieku starszym.

Radę programową „MPS” tworzą:

dr n. med. Katarzyna Cyranka (specj. w zakresie psychologii klinicznej i psychiatrii, psychoterapeutka; adiunkt w Katedrze Psychiatrii oraz Katedrze Chorób Metabolicznych CM UJ; kieruje Poradnią Psychologiczną Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)
dr Małgorzata Deja-Kutkowska (lekarka z 51-letnią praktyką, specj. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, znana z holistycznego podejścia do procesu leczenia i nieprzeciętnej intuicji medycznej)
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder (specj. gastroenterologii i specj. chorób wewnętrznych; członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – w tym Grupy Roboczej ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit – oraz European Crohn’s and Colitis Organisation)
dr n. med. Jerzy Foerster (specj. geriatrii i specj. chorób wewnętrznych)
dr n. med. Gabriela Kłodowska (specj. neurologii; szczególne zainteresowania badawcze: choroba Parkinsona i choroba Alzheimera; obecnie kieruje prywatnym neurologicznym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym)
dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. UML (specj. pielęgniarstwa rodzinnego i medycyny społecznej; kieruje Zakładem Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego UM w Lublinie; Przewodnicząca Sekcji  Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (specj. w zakresie chorób zakaźnych; szczególne zainteresowania: hepatologia; kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych szpitala UM w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Jacek Witkowski (specj. immunologii i specj. wakcynologii; kieruje Katedrą i Zakładem Fizjopatologii GUM; jest uznanym w świecie autorem setek publikacji oraz członkiem rad kilku międzynarodowych czasopism immunologicznych i gerontologicznych)

Redaktor naczelna „MPS”: Grażyna Burzyńska
Kontakt z redakcją:  redakcja@mojpacjentsenior.pl