Kontakt

Wydawca/Publisher
Apla Press
studio@aplapress.pl

Redaktor naczelna/Editor-in-chief
Grażyna Burzyńska
redakcja@mojpacjentsenior.pl

Adres redakcji/Editorial office address
ul. Konstruktorska 6
lok 120
02-673 Warszawa
redakcja@mojpacjentsenior.pl

 

DTP
Apla Press

Reklama/Advertising
redakcja@mojpacjentsenior.pl

Formularz kontaktowy